18 april Pesachmaaltijd

18-04-2019
18:30 tot 18:30

18-04-2019
18:30 tot 18:30

Voor zijn lijden en sterven vierde Jezus het Pesachfeest met zijn discipelen, zoals beschreven staat in Exodus 23 en Deuteronomium 16.

We willen dit Pesach feest ook graag gedenken.

  1. uittocht uit Egypte/zonde
  2. verlossing
  3. bevrijding
  4. aanneming tot zonen en dochters.

Wie doet met ons mee? Op 18 april donderdagavond om 18.30 uur

Opgeven vóór 15 april bij Janet Zevenhuizen <janet7huizen@hotmail.com>